Jukito » Specials » Lean management
Jukito: Informatie van A tot Z

Lean management en dienstverlenende organisaties

In deze special wordt de lean theorie en methodes nader toegelicht. Het betreft een korte omschrijving, van de vijf principes van lean en toepassing binnen de dienstverlenende sector.

Omschrijving lean

Lean kan gedefinieerd worden als een benadering richting process / operations management en is een manier om meer te doen met weinig (Womack & Jones, 2003). Het doel is om flow te creëren in het proces, zoveel mogelijk verspillingen te elimineren en daardoor enkel te werken vanuit het oogpunt van de klant, werken vanuit de vijf principes. Ofwel, werken vanuit waarde (Engels = Value). Waarde is één van de belangrijkste termen binnen de theorie die schrijft over Lean.

‘All we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an order to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the non-value added wastes’ (Ohno, 1988 in Liker, 2004).

De 5 lean principes:

  • Identificeer de klant en zijn waardeperceptie
  • Identificeer de waardestroom en elimineer verspilling
  • Creëer ‘flow’ in het proces
  • Creëer ‘pull’ door de klant
  • Streef perfectie na door continue verbetering

1. Identificeer de klant en zijn waardeperceptie

Centraal staat de klant en de stappen die de klant als waarde beschouwd, ofwel waar is de klant bereid voor om te betalen?

2. Identificeer de waardestroom en elimineer verspilling

Om te kunnen werken vanuit waarde en een proces te creëren met enkel waardetoevoegende activiteiten, dient verspilling geëlimineerd te worden. Lean theorie beschrijft 8 varianten, lees er meer over in het artikel, 8 vormen van waste; Lean management .

3. Creëer flow in het proces

Het nut van gestandaardiseerde processen binnen verbeteringen volgens Lean, geen knellend keurslijf mar cruciaal hulpmiddel voor verbeteren. Lees er meer over in het artikel standaardisatie, functioneel of dooddoener?

4. Creëer pull door de klant

Enkel produceren wanneer er vraag ontstaat vanuit de klant. Tegenovergestelde van Pull is Push produceren. Push = produceren omdat het kan, of omdat de organisaties het wil, resultaat is vaak voorraden en onnodige wachttijden, lees hier meer over het toepassen van 'pull' in de gezondheidszorg.

5. Streef perfectie na door continue verbetering

Een echt veranderingsproces kent enkel een begin.

Toepassing in dienstverlenende organisaties

Lean is ontwikkeld in de Japanse auto industrie, ofwel een productieproces Dienstverlenende organisaties werken met serviceprocessen en zitten anders in elkaar. Lean in de zorg; zou dat wel passen? Lees hier meer

Praktische toepassingen:

De kracht van werken vanuit de Lean filosofie ligt onder andere in het praktisch en visueel maken van uitdagingen. Het verbeterbord is één van deze praktische toepassingen, lees hier meer over het verbeterbord.

8 vormen van waste, Lean management

De filosofie achter lean management is meer doen met weinig door te werken vanuit waarde. Werken vanuit de lean filosofie streeft erna om continue efficiënt en kwaliteit verhogend te werken. Dit kan o…

Just-in-Time, nader toegelicht

Het Just-in-Time principe is afkomstig van de Lean filosofie en gaat uit van correcte levering precies op het moment dat de klant daar om vraagt. Met als doel kosten verlagen en efficiëntie te vergrot…

Standaardisatie, functioneel of dooddoener?

Het standaardiseren van processen is een veelgehoorde term, maar ook een term met een lading. Het werken volgens standaarden impliceert dat men werkt volgens een keurslijf, eigen interpretatie en werk…

Lean in de zorg, past dat wel

Binnen elke zorginstelling is het woord ‘lean’ al weleens gevallen. De vraag die hier standaard bij hoort is, past dit wel? Hoe is het mogelijk dat een concept uit de auto industrie toegepast kan word…
Value Stream, waarde in de organisatie vinden

Value Stream, waarde in de organisatie vinden

Het maken van een Value Stream is een handig hulpmiddel in het inzichtelijk maken van dagelijkse processen. Dit artikel gaat nader in op de Value Stream en hoe organisaties hiermee zelf aan de slag ku…
Gepubliceerd door Jukito op 19-01-2012, laatst gewijzigd op 22-05-2012. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Womack & Jones (2003); Lean Management
Schrijf mee!